Curs  on aprendrem les maniobres de seguretat i progressió en crestes, la conducció amb corda curta: com assegurar, ràpels guiats i emplaçament de protecció flotant. La cresta del Ventall, a Tivissa, és el terreny ideal per aquesta pràctica. Amb un recorregut d’uns 600 metres per els famosos “queixals”, que ens faran canviar de maniobra sovint per a poder arribar a consolidar-les i ser autònoms en aquest tipus de terreny.                                       

Aqueta activitat s’adequa a les necessitats i interessos dels participants, en quant a durada com a tipus de pràctiques, per aquet motiu el preu pot variar, consulta-ho al mail info@tivissarocks.com o al telèfon 626387610  i dissenyarem el curs a la vostra mida.